Archiwa autora: Milena Faryna

Postępowanie 12/2020

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma.

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu (24.07.2020r.)

647716-pdf-512-50x50

SIWZ 24.07.2020

word-icon-50x50

Załączniki do SIWZ -wersja edytowalna

 647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (30.07.2020r.)  
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ – zdjęcia
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (31.07.2020r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (04.08.2020r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (14.08.2020r.)

 

Postępowanie 10/2020

Przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowe ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie wysłane do publikacji w dniu 07.07.2020r.

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie opublikowane w dniu 10.07.2020r.

647716-pdf-512-50x50

SIWZ (07.07.2020r.)

word-icon-50x50

załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

word-icon-50x50

Identyfikator postępowania

word-icon-50x50

Klucz publiczny

647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ, oraz Modyfikacja treści SIWZ (29.07.2020r.)
png-clipart-zip-computer-icons-files-miscellaneous-text-thumbnailZałącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SIWZ
647716-pdf-512-50x50 Załącznik nr 2 do Wyjaśnień treści SIWZ
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie wysłane do publikacji w TED (29.07.2020r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie opublikowane w TED (03.08.2020r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja z otwarcia ofert (13.08.2020r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (03.09.2020r.)

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd  PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla realizacji wykonania roboty budowlanej polegającej na zmianie sposobu użytkowania jadalni z zapleczem sanitarnym w budynku administracyjno – socjalnym znajdującym się przy ul. Witosa 94 w Radomiu na pokoje biurowe Zarządu.

647716-pdf-512-50x50

ZAPYTANIE OFERTOWE

647716-pdf-512-50x50

1.RADKOM Zarząd opis PB

647716-pdf-512-50x50

2.RADKOM Zarząd rys.1 PB

647716-pdf-512-50x50

3.RADKOM Zarząd rys.2 PB

647716-pdf-512-50x50

4.RADKOM Zarząd rys.3 PB

647716-pdf-512-50x50

5.RADKOM Zarząd rys.4 PB

647716-pdf-512-50x50

6.RADKOM Zarząd rys.5 PB

647716-pdf-512-50x50

7.RADKOM Zarząd rys.6 PB

647716-pdf-512-50x50

8.RADKOM Zarząd rys.7 PB

647716-pdf-512-50x50

9.RADKOM Zarząd rys.8 PB

647716-pdf-512-50x50

10.RADKOM Zarząd rys.1S PB

647716-pdf-512-50x50

11.RADKOM Zarząd rys.2S PB

647716-pdf-512-50x50

13.RADKOM Zarząd rys.3S PB

647716-pdf-512-50x50

14.RADKOM Zarząd rys.1E PB

647716-pdf-512-50x50

15.RADKOM Zarząd rys.2E PB

647716-pdf-512-50x50

16.RADKOM Zarząd specyfikacja techniczna budowlana

647716-pdf-512-50x50

17.RADKOM Zarząd specyfikacja techniczna sanitarna

647716-pdf-512-50x50

18.RADKOM Zarząd specyfikacja techniczna elektryczna

647716-pdf-512-50x50

1.RADKOM Zarząd opis architektura PW

647716-pdf-512-50x502.RADKOM Zarząd rys.1 PW

647716-pdf-512-50x50

3.RADKOM Zarząd rys.2 PW

647716-pdf-512-50x50

4.RADKOM Zarząd rys.3 PW

647716-pdf-512-50x50

5.RADKOM Zarząd rys.4 PW

647716-pdf-512-50x50

6.RADKOM Zarząd rys.5 PW

647716-pdf-512-50x50

7.RADKOM Zarząd rys.6 PW

647716-pdf-512-50x50

8.RADKOM Zarząd rys.7 PW

647716-pdf-512-50x50

9.RADKOM Zarząd rys.8 PW

647716-pdf-512-50x50

10.RADKOM Zarząd opis sanitarne PW

647716-pdf-512-50x50

11.RADKOM Zarząd rys.1S PW

647716-pdf-512-50x50

12.RADKOM Zarząd rys.2S PW

647716-pdf-512-50x50

13.RADKOM Zarząd rys.3S PW

647716-pdf-512-50x50

14.RADKOM Zarząd opis elektryczne PW

647716-pdf-512-50x50

15.RADKOM Zarząd rys.1E PW

647716-pdf-512-50x50

16.RADKOM Zarząd rys.2E PW

647716-pdf-512-50x50

3.Radkom Zarząd budowlany KO

647716-pdf-512-50x50

4.Radkom Zarząd budowlany PRZ

647716-pdf-512-50x50

5.Radkom Zarząd sanitarne Oferta

647716-pdf-512-50x50

7.Radkom Zarząd sanitarne PRZ

647716-pdf-512-50x50

8.RADKOM Zarząd elektryka Oferta

647716-pdf-512-50x50

10.RADKOM Zarząd elektryka PRZ

 

Postępowanie 15/2019

Przedmiotem postępowania  przetargowego jest  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PPUH  „RADKOM” Sp. z o.o.

Zgodnie z art 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest dialog techniczny.

 word-icon-50x50

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 word-icon-50x50

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

word-icon-50x50

Załącznik nr 2 – regulamin

647716-pdf-512-50x50  Zawiadomienie o dopuszczeniu do dialogu (18.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (18.10.2019r.)
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzony jest przetarg nieograniczony.
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w TED (17.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (22.10.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 SIWZ, załączniki 1-4 (22.10.2019r.)
word-icon-50x50 załączniki 1-4 – wersja edytowalna.
word-icon-50x50 Załącznik nr 9 wniosek o udostępnienie załączników 5-8.
word-icon-50x50 Identyfikator postępowania
647716-pdf-512-50x50 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59bd44ce-cad0-4f67-80e6-9ac70e7762e9
647716-pdf-512-50x50  Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (04.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ II (14.11.2019r.)
647716-pdf-512-50x50 Zawiadomienie o unieważnieniu (22.11.2019r.)

 

Postępowanie 16/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego  jest zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania ” Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa  RDF na terenie ZUOK Radom”

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu (21.06.2018r.)

word-icon-50x50

SIWZ 21.06.2018

word-icon-50x50

PFU 21.06.2018r.

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 12.12.2012r. o sr odowiskowych uwarunkowaniach

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne

647716-pdf-512-50x50

Decyzja z dn. 29.12.2016r zmienia jąca decyzje o srod. uwarunlk.

647716-pdf-512-50x50

Mapa do celów projektowych 1(2)

647716-pdf-512-50x50

Mapa poglądowa

647716-pdf-512-50x50

Wypis z rejestru gruntów

647716-pdf-512-50x50

Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 (1cz.)

647716-pdf-512-50x50

Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 (2cz.) 

word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (04.07.2018r.)
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Modyfikacja treści SIWZ (06.07.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.07.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (30.07.2018r.)

word-icon-50x50

Zawiadomienie o wyborze oferty (04.09.2018r.)

word-icon-50x50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.09.2018r.)