Archiwa autora: Marcin Kaca

Postępowanie 8/2018

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z budową hali na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.

word-icon-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2018r.)

word-icon-50x50 SIWZ (13.03.2018r.)

word-icon-50x50 Umowa

word-icon-50x50 PFU

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Warunki przyłączeniowe

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Plan zasilania

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – decyzja z dn. 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Decyzja z dn. 17.08.2016r. pozwolenie_wodnoprawne

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Decyzja z dn. 29.12.2016r. zmieniająca decyzję o środ. uwarunk.

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa do celów projektowych

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa poglądowa ZUOK

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Mapa zasadnicza

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Wypis z rejestru gruntów

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016r.

647716-pdf-512-50x50 Załącznik do PFU – Zaświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.05.2016 2

 word-icon-50x50 I Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ (21.03.2018r.)
 word-icon-50x50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.03.2018r.)
 word-icon-50x50 II Wyjaśnienia treści SIWZ (22.03.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (05.04.2018r.)
word-icon-50x50 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (24.04.2018r.)

 

Postępowanie 6/2018

Przedmiotem postępowania jest usługa zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej o kodzie 19 12 12 do produkcji RDF:

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu (21.02.2018r.)
word-icon-50x50 SIWZ (21.02.2018r.) 
word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ (22.03.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w TED (23.02.2018r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (06.04.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (26.04.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (14.05.2018r.)

 

Postępowanie 28/2017

Przedmiotem postępowania jest usługa najmu wózka jezdniowego podnośnikowego:

647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (23.11.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (23.11.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (30.11.2017r.)
word-icon-50x50 Modyfikacja treści SIWZ (30.11.2017r.)
word-icon-50x50 Informacja z otwarcia ofert (03.01.2018r.)
word-icon-50x50 Zawiadomienie o wyborze oferty (17.01.2018r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.02.2018r.)

 

Postępowanie 27/2017

Przedmiotem postępowania jest najem wózka widłowego o napędzie LPG.

647716-pdf-512-50x50Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (06.11.2017r.)
word-icon-50x50 SIWZ (06.11.2017r.)
 word-icon-50x50 Wyjaśnienia treści SIWZ (09.11.2017r.)
647716-pdf-512-50x50 Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (30.11.2017r.)

word-icon-50x50 Modyfikacja treści SIWZ (30.11.2017r.)

word-icon-50x50 Otwarcie ofert – informacja (13.12.2017r.)

word-icon-50x50 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (19.01.2018r.)