2018.06.08 – Festyn Radom Czyste Miasto

plakat_A2_festyn_2018-page-001

         647716-pdf-512-50x50       Regulamin loterii
         logoradkom     Spot Wielki Festyn Proekologiczny 2018

 

Nasze programy i działania

WFOŚiGW
Elektroeko
Nie mieszaj - segreguj
Zakup kompaktora ciężkiego do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku
SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2018/2019
ODBIÓR ODPADÓW W BIAŁOBRZEGACH
czasowe punkty zbierania
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
rozwijamy radom