Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych - RADKOM

Radkom Radom
  RADKOM  
STRONA GŁÓWNA  
O Spółce  
Polityka środowiskowa  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Gospodarka odpadami  
Składowisko odpadów  
Kompostownia  
Magazyn odpadów  
Zbiórka odpadów  
Zielona energia (OZE)  
Edukacja Ekologiczna  
Przetargi  
Ogłoszenia  
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  
ZUOK - uroczyste otwarcie  
Galeria   

 

 


 


ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW Kliknij!

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kliknij!


PPUH RADKOM
szukaj w serwisie:
 

 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych - RADKOM

  Strona główna » Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zakład utylizacji odpadów komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych został wybudowany w Radomiu – Wincentowie, na terenie zajmującym blisko 10 hektarów. Obszar, na którym zrealizowana jest inwestycja oddalony jest od strefy mieszkalnej, w związku z tym zakład nie będzie miał negatywnego wpływu na otoczenie, w tym infrastrukturę, mieszkańców i środowisko.

Zwieńczeniem naszej pracy było oficjalne otwarcie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, które nastąpiło
17 maja 2010r. 

Koncepcja funkcjonowania ZUOK, oparta jest przede wszystkim o proces mechanicznej i biologicznej obróbki odpadów, zaadaptowana została do wymagań dyrektyw unijnych. Pozwoli to na elastyczność działań w odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów zielonych, oraz wytwarzania kompostu wysokiej jakości. Podobne rozwiązania techniczne zostaną bowiem zastosowane zarówno dla odpadów zielonych jak i frakcji organicznej, uzyskanej z mechanicznej separacji zmieszanych odpadów komunalnych.

Program funkcjonalny Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych obejmuje następujące elementy:
- Rejestracja i ważenie dostarczonych odpadów,
- Mechaniczne sortowanie „mokrych” odpadów zmieszanych,
- Sortowanie i rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych,
- Kompostowanie frakcji 20-100 mm z sortowania odpadów zmieszanych,
- Kompostowanie odpadów zielonych i bio-odpadów,
- Kruszenie i obróbka odpadów z rozbiórki,
- Obróbka frakcji energetycznej (> 100 mm z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych, również niektóre pozostałości z przeróbki odpadów wielkogabarytowych i z rozbiórki),
- Końcowe składowanie drobnej frakcji nie podlegającej recyklingowi (drobna frakcja z sortowania „mokrych” odpadów zmieszanych oraz specyficznych pozostałości z obróbki odpadów).
 


Wytworzył:
Data wytworzenia:
Opublikował:
Data publikacji:
Data modyfikacji: 2010-12-02 11:37:56
Ilość wyświetleń: 21241
Historia tej strony
  Aktualne przetargi  

  Konkursy, festyny, forum  


zaklad utylizacji radom logo


biuletyn informacji publicznej

Radkom Radom
[L]