Archiwum kategorii: Przetargi2015

Postępowanie 23/2015

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa pojazdu samochodowego ze skrzynią samowyładowczą

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o udzieleniu wysłane do TED 26 02 2016

word-icon-50x50

Zawiadomienie o wyborze oferty (15.02.2016.)

word-icon-50x50

SIWZ

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.01.2016

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.12.2015

 647716-pdf-512-50x50Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 01.03.2016

 

Postępowanie 21/2015

Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi najazdowej 60 Mg wraz z utwardzeniem terenu dojazdu

word-icon-50x50

`Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

word-icon-50x50

wyjaśnienie treści SIWZ 21.12.2015

647716-pdf-512-50x50

projekt budowlany

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 2

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 3

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 4

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 5

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 6

647716-pdf-512-50x50

projekt wykonawczy cz. 7

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót bud.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót elektr.

647716-pdf-512-50x50

przedmiar robót sanit.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna bud.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna drogowa

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna elektr.

647716-pdf-512-50x50

spec. techniczna sanit.

647716-pdf-512-50x50

decyzje, pozwolenia

647716-pdf-512-50x50

Kosztorys ofertowy budowlany

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy sanitarny

647716-pdf-512-50x50

kosztorys ofertowy elektryczny

word-icon-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu

word-icon-50x50

SIWZ

 

Postępowanie 20/2015

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa oleju napędowego i etyliny bezołowiowej

word-icon-50x50

Zawiadomienie o wyborze oferty

word-icon-50x50

SIWZ

word-icon-50x50

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

647716-pdf-512-50x50

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.01.2016r.

647716-pdf-512-50x50

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.01.2016

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.11.201510.2015

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.11.2015

 

 

Postępowanie 19/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego z urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów

word-icon-50x50

SIWZ

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.10.2015

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015

word-icon-50x50

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

word-icon-50x50

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.11..2015

 

Postępowanie 18/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego ze skrzynią samowyładowczą

word-icon-50x50
SIWZ

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.10.2015

647716-pdf-512-50x50

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2015

word-icon-50x50

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

word-icon-50x50

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.11..2015

 

Postępowanie 14/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora

Word-icon
SIWZ
647716-pdf-512
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.09.2015

647716-pdf-512

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15.09.2015

Word-icon
Wyjaśnienia treści SIWZ 14.10..2015
Word-icon
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

647716-pdf-512

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.11.2015

647716-pdf-512

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.11.2015